Billedkunst, C

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget Vis beskrivelser for online-undervisning

I faget billedkunst oplever og undersøger du forskellige visuelle fænomener, herunder visuelle kulturer, traditionelle kunstformer, nutidens kunstformer samt arkitektur, og eksperimenterer med dem for at opnå visuel, æstetisk og innovativ viden og kompetence.

Formålet med billedkunst er du får en reflekteret analytisk tilgang til visuelle fænomener og viden om disse fænomeners historiske, kulturelle og menneskelige betydning, lokalt såvel som globalt. Herved opbygger du viden og kundskaber, som hjælper dig til at forstå og deltage i en kompleks visuel, digital og global kultur.

I billedkunst arbejder vi både praktisk, analytisk og teoretisk med at undersøge almene, kunstfaglige og æstetiske problemstillinger.

Eksamen

Eksamen er mundlig og består af to dele:

  • En prøve i dit selvvalgte eksamensprojekt, som tager udgangspunkt i undervisningens forløb og din portfolio
  • Et eksamenspørgsmål, som din lærer har stillet, og som tester din teoretiske, praktiske og analytiske viden om faget.

Eksaminationstiden er ca. 30 minutter og forberedelsestiden er ca. 60 minutter.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.

Det er derimod muligt at blive optaget på den 2 årige hf uddannelse, hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse. Her er det en god ide, at kontakte en studievejleder i forbindelse med tilmeldingen.