Dansk, A

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget Vis beskrivelser for online-undervisning

Faget dansk på A-niveau består af tre stofområder (perspektiver): litteratur, sprog og medier. De tre perspektiver vægtes lige meget.


I det litterære perspektiv lærer du bl.a. at analysere og fortolke litterære tekster fra de sidste 1000 år inden for en række genrer som roman, novelle, digt og drama. Du vil få redskaber til at analysere og fortolke skønlitterære tekster, og du vil få et godt kendskab til dansk litteratur- og kulturhistorie. Fx arbejder du med værkernes betydning og funktion i deres samtid og eftertid, og du vil blive sat ind i forskellige teorier om litteratur, fx genrebegreber og tekstanalytiske metoder m.m.

I det sproglige perspektiv får du indsigt i sprogets funktion og egenskaber i forskellige situationer. Du lærer at analysere tekster, gå bag om ordene og forstå indhold og nuancer i sproget. Ved også at arbejde sproganalytisk med et varieret udvalg af både talte og trykte tekster får du desuden kendskab til fx grammatik, argumentation, retorik og kommunikation.

I det mediemæssige perspektiv lærer du at analysere og vurdere forskellige former for medietekster, fx aviser, tv, websites, podcasts og interaktive medier. Her får du bl.a. viden om nyhedskriterier og lærer om fiktions- og autenticitetsmarkører i teksttyper som dokumentar, nyheder og fiktion.


Der inddrages desuden supplerende stof i undervisningen, typisk i form af litteraturhistorie og andet baggrundsviden.


Undervisningen veksler mellem lærerstyret undervisning, individuelt arbejde, elevoplæg, klassesamtale, gruppearbejde samt internetbaseret tilrettelæggelse.
Der bruges it-baseret udstyr, bl.a. i skriveundervisningen, til informationssøgning og i forbindelse med tekster, der ikke er trykt (i- og e-bøger).


I dansk på A-niveau vil der være en del skriftlige opgaver, svarende til 110 elevtimer. Der arbejdes med de skriftlige kompetencer i timerne og som hjemmearbejde.

Undervisningens faglige niveau er det højeste, man kan vælge på en gymnasial uddannelse.

Eksamen:
Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve. Der gives særskilte karakterer for de to prøver.
Den skriftlige prøve varer 5 timer. Du vælger mellem fire opgaver stillet på grundlag af et tekst-/billed/videomateriale. Du skal enten skrive en analyserende eller en debatterende artikel på 3-4 normalsider. Ved prøven skal du på baggrund af tekstmaterialet komme med et konkret forslag til en formidling af et danskfagligt emne.

Den mundtlige prøve varer ca. 30 minutter med ca. 60 minutters forberedelsestid. Eksamensspørgsmålet indeholder en eller flere tekster inden for det sproglige, det litterære eller det mediemæssige perspektiv. Prøven tager udgangspunkt i dit oplæg på ca. 10 minutter og former sig derefter som en faglig samtale om emnet.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.

Det er derimod muligt at blive optaget på den 2 årige hf uddannelse, hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse. Her er det en god ide, at kontakte en studievejleder i forbindelse med tilmeldingen.