Dansk, Basis

Til Søgning
Pris: DKK 130,00

Om faget

Basisniveau i dansk er det mest grundlæggende niveau.


Du lærer at læse, stave og skrive. Du får også undervisning i grammatik.

Du arbejder med det danske sprog og lærer, hvordan du formulerer dig mundtligt og skriftligt. Derudover lærer du også om ordenes betydning.

For at få viden om, hvordan sproget kan bruges i tale og skrift, arbejder du blandt andet med: Forskellen på skriftsprog og talesprog.

Vi læser, analyserer og taler også om forskellige tekster fx noveller, eventyr og avisartikler. 

Vi arbejder med ordforråd og kommunikation.

Du lærer også at bruge ordbøger, og i forbindelse med de skriftlige opgaver, bruger du elementær tekstbehandling, ligesom du bruger it til informationssøgning.


Eksamen
Der afholdes ikke prøve efter dansk, basis. Niveauet afsluttes med en faglig dokumentation.

Adgangskrav

Studievejlederen på AVU kan oplyse dig om optagelseskravene for faget.
Generelt skal du have bestået faget på det underliggende niveau.
Alle ansøgere vurderes individuelt og på baggrund af dokumentation for tidligere skolegang og kurser.