Dansk, E

Til Søgning
Pris: DKK 140,00

Om faget

I Dansk E kommer du til at arbejde med det danske sprog og brugen af sproget såvel mundtligt som skriftligt.

Du lærer at analysere og forstå ældre og nyere tekster. Det kan være en roman, noveller og lyrik.

Du kommer også til at lære at skabe dig overblik over et indhold, at udtrykke dig godt og klart og at formidle et stof både mundtligt og skriftligt. Du lærer at skrive i forskellige genrer, f.eks. anmeldelser.

Du kommer til at arbejde med andre medier end de skrevne, det kan f.eks. være kortfilm.

For at tilegne dig viden om, hvordan sproget bruges i tale og skrift, skal du arbejde med:

  • Sprog og stil
  • Sprog og grammatik
  • Genrebegrebet
  • Fiktions- og sagtekster
  • Ældre og nyere fiktionstekster
  • Analysebegreber
  • Et fælles værk

Eksamen
Der er ikke eksamen på dette fagniveau. Niveauet afsluttes med en faglig evaluering, som skal godkendes af læreren, inden man kan fortsætte på Dansk D.

Adgangskrav

Studievejlederen på AVU kan oplyse dig om optagelseskravene for faget.
Generelt skal du have bestået faget på det underliggende niveau.
Alle ansøgere vurderes individuelt og på baggrund af dokumentation for tidligere skolegang og kurser.