Dansk, F

Til Søgning
Pris: DKK 130,00

Om faget

I Dansk F skal du arbejde med det danske sprog. 


Du skal både arbejde med det mundtligt og skriftligt.

I den mundtlige del af faget får du øvet dig i at have en samtale om dansk litteratur og sagtekster, f.eks. artikler og kommentarer.

Du bliver trænet i at komme med din mening, og på den måde får du et bedre ordforråd og bliver mere sikker, når du skal sige noget. Fremlæggelser, oplæsning og diskussioner er en del af undervisningen.

Du lærer at skrive bedre. I hele arbejdsgangen fra den første ide til den færdige tekst får du gode råd. På den måde lærer du at skrive forskellige typer tekster. Du skal f.eks. skrive artikler og tekster, hvor du udtrykker din egen holdning.

For at tilegne dig viden om, hvordan sproget kan bruges i tale og skrift, vil du i Dansk F arbejde med:

  • Skriftsprog og talesprog
  • Ordklasser og tegnsætning
  • Ordbøger og research på nettet
  • Fremlæggelser
  • Oplæsning
  • Skriftlig fremstilling
  • Kommunikation og argumentation
  • Genrebegrebet
  • Journalistiske genrer og medier
  • Nyere og ældre tekster

Eksamen
Der er ikke eksamen på dette fagniveau. Niveauet afsluttes med en faglig evaluering, som skal godkendes af læreren, inden man kan fortsætte på Dansk E.Adgangskrav

Studievejlederen på AVU kan oplyse dig om optagelseskravene for faget.
Generelt skal du have bestået faget på det underliggende niveau.
Alle ansøgere vurderes individuelt og på baggrund af dokumentation for tidligere skolegang og kurser.