Dansk som andetsprog, A

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

Dansk som andetsprog A består af et sprogligt, et litterært og et medie-element. Det sproglige element er det, der fylder mest i undervisningen. 

Du kommer i undervisningen til at træne og forbedre både dit talesprog og dit skriftsprog. Du skal formidle danskfagligt både mundtligt og skriftligt, og en del af din skriftlige træning indgår i undervisningstimerne. Derudover er øvelse i brug og anvendelse af IT også en del af faget. 

Du vil komme til at læse, analysere og fortolke litterære tekster - de fleste fra 1870 til i dag. Du kommer også til at arbejde med tekster af forfattere, der indgår i den litterære kanon. Derudover kommer du også til analysere materialer fra medier og arbejde med bl.a. filmiske virkemidler. Undervejs kommer du til at arbejde med mindst seks værker (fx en film, en tv-udsendelse, en novellesamling, en roman). Tre af værkerne kan være læst på C- og B-niveau.

Eksamen

  • Dansk som andetsprog A afsluttes med en mundtlig eksamen, der varer 30 min., med én times forberedelsestid. Derudover er der en skriftlig eksamen, der varer 5 timer.

Adgangskrav

Du kan følge Dansk som andetsprog på A-niveau, hvis du er vokset op i et hjem, hvor der har været talt et andet sprog end dansk.

Derudover skal du opfylde de almindelige krav til den uddannelse, du tager faget på.

For at blive optaget på Dansk som andetsprog på A-niveau, skal du gennemføre en visitationstest, der afgør, om du skal begynde på A-, B- eller C-niveau.