Dansk som andetsprog, Basis

Til Søgning
Pris: DKK 140,00

Om faget

I Dansk som andetsprog Basis arbejder du både mundtligt og skriftligt med dansk. Målet er, at du bliver bedre til at tale og skrive på dansk.  Du arbejder for eksempel med emner fra hverdagen, nyheder og danske tv- og nyhedsudsendelser. 

Du skal læse lettere, danske tekster. Det kan for eksempel være: artikler, noveller, eventyr, digte og andre tekster.

Skriftligt arbejder du på at kunne skrive: Diktat, resumé, erindring og kommentar.

Når du arbejder med læsning og skrivning i Dansk som andetsprog Basis, kommer du både til at lære nye ord og talemåder på dansk. Du arbejder også med grundlæggende grammatik.

Du får en viden om, hvordan tekster er opbygget, og den viden skal du bruge i mundtlige og skriftlige opgaver.

It bruges på et grundlæggende niveau - også når du leder efter information på internettet.

Du kommer altså blandt andet til at arbejde med:

  • Elementær grammatik, retskrivning og tegnsætning
  • Sproglig korrekthed og brug af ordbog
  • Teksters opbygning
  • Genrer, person- og miljøkarakteristik
  • Læsning, læsestrategier og ordforråd
  • Udtale
  • Argumentationsteknikker og beskrivelse
  • Kommunikation  

Eksamen
Der afholdes ikke eksamen på dette niveau, men du skal, ved afslutningen, aflevere opgaver, som skal godkendes af din lærer.

Adgangskrav

Studievejlederen på AVU kan oplyse dig om optagelseskravene for faget.
Generelt skal du have bestået faget på det underliggende niveau.
Alle ansøgere vurderes individuelt og på baggrund af dokumentation for tidligere skolegang og kurser.