Dansk som andetsprog, D

Til Søgning
Pris: DKK 130,00

Om faget

Dansk som andetsprog D sammen med Engelsk D og Matematik D svarer til en fuld 10. klasse. I

I dansk som andetsprog D lærer du at skrive og tale på et mere korrekt dansk. Du lærer at udtrykke dig mere præcist og nuanceret både skriftligt og mundtligt og kan føre samtaler og diskutere på dansk.

For at blive bedre til at kommunikere mundtligt og skriftligt på dansk arbejder du for eksempel med:

  • Dansk og oversat litteratur efter 1870
  • Mundtlig analyse, fortolkning, perspektivering og vurdering af nyere og ældre dansk litteratur – for eksempel noveller, digte, drama og roman
  • At skrive en sammenhængende analyse på skrift
  • Mundtlig formidling
  • En litterær periode og et forfatterskab
  • Et større afrundet medieprodukt, for eksempel en film eller en avis
  • At skrive forskellige typer af tekster, grammatik, retskrivning og sætningsopbygning
  • At få fokus på kilder og citater
  • Generelt at få et flydende og korrekt dansk - mundtligt og skriftligt


IT indgår i undervisningen som et skriveredskab og i forbindelse med informationssøgning.

 Eksamen

Mundtlig: 30 minutter med 60 minutters forberedelse

Skiftlig: 4 timer i skriftlig fremstilling med 24 timers forberedelse.Adgangskrav

Studievejlederen på AVU kan oplyse dig om optagelseskravene for faget.
Generelt skal du have bestået faget på det underliggende niveau.
Alle ansøgere vurderes individuelt og på baggrund af dokumentation for tidligere skolegang og kurser.