Dansk som andetsprog, E

Til Søgning
Pris: DKK 140,00

Om faget

Dette fagniveau er et trin på vejen til Dansk som andetsprog D.

I Dansk som andetsprog E lærer du at udtrykke dig mundtligt og skriftligt på dansk. Du lærer at indgå i en samtale på næsten flydende og nuanceret dansk og at tilpasse dit sprog til situationen. Du vil opleve et særligt fokus på fiktions- og sagtekster.

For at blive bedre til at kommunikere mundtligt og skriftligt på dansk arbejder du for eksempel med:

 • Dansk og oversat litteratur efter 1870. Det kan være romaner, noveller, digte og drama. Du skal også arbejde med en bog i originaludgivelse, som du selv vælger
 • Tekster skrevet i forskellige sociokulturelle sammenhænge
 • At analysere, fortolke og perspektivere tekster og sætte dem ind i en sammenhæng
 • Læseteknik
 • Nyheder i aviser, tv og radio. Her kommer du også ind på at være kritisk over for nyheder
 • Mediers forskellige målgrupper samt et større afrundet medieprodukt, for eksempel en film eller en avis
 • At skrive problemformulering til opgaver
 • Rigtige sætninger, komma og punktum
 • Kritisk informationssøgning
 • Samtale omkring hvornår kommunikation lykkes, og hvornår den ikke gør
 • En sammenlignende analyse på enkelt dansk og et andet af dine sprog


Eksamen
Der afholdes ikke eksamen på dette fagniveau, men faget afsluttes med en opgave, som skal godkendes af læreren, inden man kan fortsætte på Dansk som andetsprog D.Adgangskrav

Studievejlederen på AVU kan oplyse dig om optagelseskravene for faget.
Generelt skal du have bestået faget på det underliggende niveau.
Alle ansøgere vurderes individuelt og på baggrund af dokumentation for tidligere skolegang og kurser.