Dansk som andetsprog, F

Til Søgning
Pris: DKK 140,00

Om faget

Dette fagniveau er et trin på vejen til Dansk som andetsprog D.

I Dansk som andetsprog F lærer du at udtrykke dig både mundtligt og skriftligt på dansk. Du lærer at indgå i en samtale på et rimeligt dansk og at tilpasse dit sprog til den konkrete situation. Du vil opleve et særligt fokus på skriftlighed.

For at blive bedre til at kommunikere mundtligt og skriftligt på dansk og kunne arbejde danskfagligt med tekster arbejder du for eksempel med:

  • Gode arbejdsvaner når du læser og skriver; for eksempel at tage noter og huske det du læser
  • At lave rigtige sætninger, sætte komma og punktum
  • At fremstille tekster i forskellige genrer med fokus på skrevne teksters opbygning og sprog
  • At samtale om faget og almene emner
  • Tale til mange og begrunde dine meninger i et sammenhængende, flydende sprog
  • Mundtlig analyse, fortolkning og perspektivering af tekster i forskellige genrer og fra forskellig tid, for eksempel; bøger, film, noveller, lyrik og sagprosa

I de skriftlige opgaver arbejder du med skriveprocessens faser fra idé til produkt.

IT indgår som skriveredskab og til at søge informationer. Samtidig lærer du at arbejde med forskellige præsentationsprogrammer.

 Eksamen

Der afholdes ikke eksamen på dette fagniveau, men faget afsluttes med en opgave, som skal godkendes af læreren, inden man kan fortsætte på Dansk som andetsprog E.Adgangskrav

Studievejlederen på AVU kan oplyse dig om optagelseskravene for faget.
Generelt skal du have bestået faget på det underliggende niveau.
Alle ansøgere vurderes individuelt og på baggrund af dokumentation for tidligere skolegang og kurser.