Dansk som andetsprog, G

Til Søgning
Pris: DKK 140,00

Om faget

I Dansk som andetsprog G bliver du bedre til at kommunikere på dansk, og du får indsigt i dansk litteratur.

For at blive bedre til at kommunikere både mundtligt og skriftligt på dansk og få indsigt i dansk litteratur vil du for eksempel arbejde med:

  • Sprog og kommunikation
  • Udtale
  • Mundtlig analyse, fortolkning og perspektivering af forskellige genrer. Det kan for eksempel være; bøger, film, noveller, lyrik, eventyr, blandingsgenre og sagprosa
  • Mundtlige og skriftlige argumentationsteknikker
  • At skrive fortællende og argumenterende tekster med fokus på komposition og genre
  • Sproglig korrekthed, forståelighed og sammenhæng i tale og skrift
  • Læsning og ordforråd
  • Informationssøgning
  • Grammatik og brug af ordbog


I de skriftlige opgaver arbejder du med skriveprocessens faser fra idé til det færdige produkt. IT indgår som skriveredskab og til at søge relevante informationer.


Eksamen
Mundtlig: 30 minutter med 60 minutters forberedelse.

Skriftlig:

A: 1 times sproglig prøve (grammatikprøve).

 B: 3,5 timer skriftlig fremstilling med 24 timers forberedelse.

Adgangskrav

Studievejlederen på AVU kan oplyse dig om optagelseskravene for faget.
Generelt skal du have bestået faget på det underliggende niveau.
Alle ansøgere vurderes individuelt og på baggrund af dokumentation for tidligere skolegang og kurser.