Design og arkitektur, C

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

I faget design og arkitektur arbejder du med designprodukter og arkitektur, der ses som resultat af innovative, reflekterede designprocesser.

Undervisningen baseres først og fremmest på projekter, der integrerer praktiske og teoretiske dimensioner. Gennem den praktiske dimension får du indblik i og erfaring med processer, der er principielt identiske med dem, der indgår i designere og arkitekters daglige arbejde.

I undervisningen tilegner du dig de basale designmæssige kompetencer, som er forudsætning for den praktiske gennemførelse af en designproces, og som gør dig i stand til at analysere og vurdere den designede omverden.

Eksamen

Eksamen er en mundtlig prøve, hvor du præsenterer et selvvalgt emne, som du arbejder med i sidste del af undervisningen, og hvor du viser at du kan koble og præsentere egne projekter og professionelt design med udgangspunkt i din portfolio, som du har lavet i løbet af undervisningen.

Eksaminationstiden er ca. 30 minutter. Der gives ingen forberedelsestid.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.

Det er derimod muligt at blive optaget på den 2 årige hf uddannelse, hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse. Her er det en god ide, at kontakte en studievejleder i forbindelse med tilmeldingen.