Engelsk, Basis

Til Søgning
Pris: DKK 140,00

Om faget

På Engelsk Basis får du mulighed for at genopfriske og tilegne dig engelsk på et grundlæggende niveau.

Du bliver bedre til at forstå, tale og skrive på et enkelt engelsk om dagligdags emner.

Du får desuden viden om levevilkår i engelsktalende lande og øvelse i at søge informationer på nettet. Undervisningen vil indeholde opgaver, der øger dit ordforråd.

Du kommer til at læse korte, enkle tekster om hverdagens emner, som fx family, home, food eller travel.

Du vil få kendskab til dele af den centrale engelske grammatik og få øvelse i at kommunikere mundtligt i forskellige situationer.

Eksamen
Der afholdes ikke prøve efter Engelsk, basis. Basis-niveauet afsluttes med en mundtlig opgave, som skal godkendes af læreren, inden man kan fortsætte på Engelsk G

Adgangskrav

Studievejlederen på AVU kan oplyse dig om optagelseskravene for faget.
Generelt skal du have bestået faget på det underliggende niveau.
Alle ansøgere vurderes individuelt og på baggrund af dokumentation for tidligere skolegang og kurser.