Engelsk, D

Til Søgning
Pris: DKK 130,00

Om faget

På Engelsk D lærer du at tale og skrive sammenhængende og mere sikkert på engelsk. Du arbejder nu med at bruge din grundviden om kulturelle og samfundsmæssige forhold i engelsktalende lande. Du vil også blive bedre til at læse og analysere tekster som artikler og noveller om emner som fx immigration eller Northern Ireland and conflicts.

Med et større ordforråd og viden om kommunikationsstrategier bliver du nu endnu bedre til at gøre rede for din mening og argumentere for dine synspunkter i tale og skrift. Din viden om engelsk grammatik styrkes yderligere.

Du lærer flere kommunikationsstrategier, som kan anvendes, når du kommunikerer mundtligt.

Du anvender dine evner til aktivt at finde og vurdere engelsk information på internettet.


Eksamen 
Mundtlig: 50 minutter (25 minutters forberedelse og 25 minutters eksamination, votering samt feedback)

Skriftlig: 4 timer i skriftlig fremstilling hvor kursisten a) skal besvare en centralt stillet opgave i skriftlig fremstilling og b) besvare et hæfte med centralt stillede sproglige og grammatiske opgaver

Adgangskrav

Studievejlederen på AVU kan oplyse dig om optagelseskravene for faget.
Generelt skal du have bestået faget på det underliggende niveau.
Alle ansøgere vurderes individuelt og på baggrund af dokumentation for tidligere skolegang og kurser.