Engelsk, E

Til Søgning
Pris: DKK 140,00

Om faget

Dette fagniveau er andet trin på vejen til Engelsk på D-niveau.

På Engelsk E arbejder du med tekster og skriftlig formulering på et gradvist højere niveau.

Du lærer at give udtryk for din mening og argumentere på et mere sammenhængende engelsk i både tale og skrift. Australia eller global warming kan være eksempler på nogle af de emner, der arbejdes med, og i den forbindelse bliver du bedre til at læse og analysere forskellige teksttyper på engelsk samt forstå mere avanceret talt engelsk.

Du bygger oven på din viden om engelsktalende lande og får indsigt i det engelske sprogs betydning som et globalt sprog.

Din viden om engelsk grammatik styrkes yderligere.

Du lærer flere kommunikationsstrategier, som kan anvendes, når du kommunikerer mundtligt.

Du bliver endnu mere sikker i at finde engelsk information på internettet.

Eksamen
Der er ikke eksamen på dette fagniveau, men E-niveauet afsluttes med 2 skriftlige opgaver, som skal godkendes af læreren, inden man kan fortsætte på Engelsk D.

Adgangskrav

Studievejlederen på AVU kan oplyse dig om optagelseskravene for faget.
Generelt skal du have bestået faget på det underliggende niveau.
Alle ansøgere vurderes individuelt og på baggrund af dokumentation for tidligere skolegang og kurser.