Engelsk, F

Til Søgning
Pris: DKK 140,00

Om faget

Dette fagniveau er første trin på vejen til Engelsk på D-niveau.

På Engelsk F lærer du at forstå, tale og skrive et enkelt men sammenhængende sprog. Desuden lærer du noget om folk, kultur og politik i engelsktalende lande.

Hovedfokus er stadig mundtligt engelsk, men gradvis arbejdes der mere med at skrive forståeligt på engelsk. Du vil læse tekster som for eksempel noveller og artikler samt lytte til talt engelsk om almene og samfundsmæssige emner som fx crime eller homelessness. Din viden om engelsk grammatik styrkes yderligere.

Du lærer flere kommunikationsstrategier, som kan anvendes, når du kommunikerer mundtligt.

Du bliver mere sikker i at finde engelsk information på internettet.

 Eksamen
Der er ikke eksamen på dette fagniveau. F-niveauet afsluttes med en faglig evaluering i mundtlighed, som skal godkendes af læreren, inden man kan fortsætte på Engelsk E.Adgangskrav

Studievejlederen på AVU kan oplyse dig om optagelseskravene for faget.
Generelt skal du have bestået faget på det underliggende niveau.
Alle ansøgere vurderes individuelt og på baggrund af dokumentation for tidligere skolegang og kurser.