Engelsk, G

Til Søgning
Pris: DKK 140,00

Om faget

Engelsk G svarer til 9. klasses niveau.

På Engelsk G er der især fokus på mundtligt engelsk. Her bliver du bedre til at forstå engelsk og til at tale og skrive på et enkelt, forståeligt sprog.

Du får nu viden om kultur og samfund i engelsktalende lande på et højere niveau. Du kommer til at læse forskellige typer tekster samt lytte til talt engelsk om emner som fx famous people, American culture eller England.

Dit ordforråd bliver styrket, og du øves i at tale engelsk i forskellige sammenhænge, og her får du teknikker til at gøre dig forståelig på engelsk.

Din viden om den centrale grammatik øges.

Eksamen
Mundtlig: 20 minutter med udgangspunkt i et godkendt oplæg, der sættes i forhold til gennemgået stof i undervisningen. Ingen forberedelsestid.
Skriftlig: 60 minutter

Adgangskrav

Studievejlederen på AVU kan oplyse dig om optagelseskravene for faget.
Generelt skal du have bestået faget på det underliggende niveau.
Alle ansøgere vurderes individuelt og på baggrund af dokumentation for tidligere skolegang og kurser.