Erhvervsøkonomi, C

Til Søgning
Pris: DKK 1.400,00

Om faget


I faget erhvervsøkonomi på C-niveau får du en grundlæggende indsigt i en virksomheds opbygning og dens samspil med omverdenen. Du lærer også om branche- og markedsforhold og ud fra disse at kunne diskutere og vurdere virksomhedens strategiske muligheder.

Du kommer bl.a. til at beskæftige dig med emner som:

Virksomheden og dens omverden
Strategi
Marketing
Økonomi
Organisation og ledelse


Eksamen:
Eksamen består af en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i en opgave, du trækker.

Eksamen varer ca. 30 minutter med ca. 60 minutters forberedelsestid.
Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.

Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.