Filosofi, C

Til Søgning
Pris: DKK 1.400,00

Om fagetI faget Filosofi på C-niveau får du et elementært kendskab til filosofiske problemers og teoriers idehistoriske og systematiske sammenhæng og udvikling. Faget handler bl.a. om at få viden om og kendskab til hvordan filosofiske menneske- og virkelighedsopfattelser indgår i rigtig mange af de måder, vi som kultur forstår os selv og vores omverden på.

Filosofi C er også et dannelsesfag, hvor du lærer at tænke kritisk og reflekteret over dig selv, dine medmennesker og din omverden, og du får på den måde adgang til nogle værktøjer og redskaber, som du kan bruge i mange andre fag, men også i din dagligdag. Du lærer med andre ord at filosofere.

Fagligt får du en introduktion til elementær argumentationsteori, men skal også blive i stand til at indgå i en fagligt funderet diskussion om en behandlet filosofisk problemstilling.

Du lærer også at forstå og bruge begrebslige definitioner fra filosoffernes værkstøjskasse og bliver i stand til at gøre rede for, forklare og diskutere vigtige traditionelle løsningsforslag til givne filosofiske problemer.

Du får bl.a. undervisning inden for følgende emner:

- Filosofiens historiske og kulturelle ophav samt elementær argumentationsteori


- Filosofiske menneskesyn – hvad er et menneske?

-Filosofisk erkendelsesteori og videnskabsteori – hvad er virkeligheden og hvordan kan jeg få viden om virkeligheden?

-Etik og moralfilosofi – hvordan skal jeg behandle andre mennesker og min omverden?


Undervisningen er organiseret i en række emneforløb. I forbindelse med mindst et af emneforløbene skal klassen på egen hånd finde, analysere og diskutere filosofiske tekster eller andet materiale med filosofisk indhold. It indgår som redskab i undervisningen.Eksamen:
Eksamen består af en mundtlig prøve på grundlag af 2-4 tekster med både kendt og ukendt materiale. Eksamen varer ca. 24 minutter med ca. 48 minutters forberedelsestid.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.

Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.