Fysik, B

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

På det halve år kurset varer, vil du opnå fortrolighed med naturvidenskabelige metoder og begreber inden for fysikkens verden.

Ud fra kendskabet til et bredt udvalg af fysiske modeller og arbejdet med forskellige eksperimenter lærer du at forklare fysiske processer og fænomener. Det kan fx være, de nyeste astronomiske opdagelser og kosmologiske teorier, radioaktivitet eller simple elektriske kredsløb.

Du lærer at opstille og udføre egne fysiske eksperimenter og at analysere og beskrive dine resultater.

Du får bl.a. undervisning inden for følgende emneområder:

- Fysikkens bidrag til det naturvidenskabelige verdensbillede
- Energi, fx kinetisk og potentiel energi i tyngdefeltet nær Jorden
- Elektriske kredsløb
- Bølger, herunder lyd og lys som eksempler på bølger
- Kvantefysik, herunder fotoners energi, radioaktivitet m.m.
- Mekanik, herunder tyngdekraft og Newtons love m.m.


Undervisningens faglige niveau er det næsthøjeste, man kan vælge på en gymnasial uddannelse.

Undervisningen veksler mellem lærerstyret undervisning, projektarbejde og eksperimentelt arbejde. Du bliver trænet i såvel mundtlig fremstilling som skriftligt arbejde.

Der bruges it-baseret udstyr, bl.a. til dataopsamling, databehandling og formidling af stoffet.Eksamen:
Eksamen består af en mundtlig prøve.

Den mundtlige prøve er todelt. Første del er eksperimentel, hvor du skal arbejde i laboratoriet i ca. 90 minutter med 1-2 andre elever. Anden del er en individuel mundtlig afhøring med en eksaminationstid ca. på 24 minutter og en forberedelsestid på ca. 24 minutter.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.

Det er derimod muligt at blive optaget på den 2 årige hf uddannelse, hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse. Her er det en god ide, at kontakte en studievejleder i forbindelse med tilmeldingen.