Grundlæggende it, G

Til Søgning
Pris: DKK 1.380,00

Om faget

Faget er for dig, der har nogen erfaring i brug af computer. Du lærer at løse opgaver med it i forbindelse med uddannelse, arbejds- eller privatliv.
Undervisningen lægger vægt på løsning af praktiske og almene opgaver med udgangspunkt i dine behov. En stor del af tiden vil du komme til at arbejde ved computeren i dit eget tempo.
Undervisningen vil give dig færdighed i:
Brug af internet
Brug af e-mail
Håndtering af filer

Brug af apps
Løsning af individuelle opgaver
Præsentation af opgaveløsning

Eksamen
Mundtlig: 25 minutter. Der afholdes en kombineret mundtlig og praktisk prøve.

Adgangskrav

Studievejlederen på AVU kan oplyse dig om optagelseskravene for faget.
Generelt skal du have bestået faget på det underliggende niveau.
Alle ansøgere vurderes individuelt og på baggrund af dokumentation for tidligere skolegang og kurser.