Handels- og tilmeldingsbetingelser

Luk fane

Bestilling

Præsentation af undervisningsudbuddet sammen med en pris på shop.horsenshfogvuc.dk er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at afgive tilbud. Din bestilling af undervisning fra shop.horsenshfogvuc.dk udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til shop.horsenshfogvuc.dk om at købe undervisning på de oplyste vilkår.

En bindende aftale mellem dig som køber og Horsens HF & VUC er først indgået, når Horsens HF & VUC ved en optagelsesbekræftelse accepterer det af dig afgivne tilbud.

Betaling

Vi modtager betaling med Dankort, Visa, Visa Electron og MasterCard.

De kontooplysninger, der indtastes ved køb af varer, bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL), som det kun er køber og PBS der kan læse. Der er således ingen andre, der ser eller gemmer oplysningerne om dig. Ved betaling via betalingskort trækkes beløbet fra din konto så snart Horsens HF & VUC optager dig på det/de valgte hold.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter Horsens HF & VUC sender dig en optagelsesbekræftelse – dvs. 14 dage efter pengene er hævet eller reserveret på dit betalingskort. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, fredagen efter Kr. Himmelfartsdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Hvis du fortryder, inden fristen udløber, skal du rette henvendelse til Horsens HF & VUC, som returnerer det modtagne beløb til dig. Du kan ringe på telefonnummer 79 29 50 00.

Tilmelder du dig senere end 14 dage før kursusstart, tilbagebetales deltagerbetaling ikke ved framelding.

Du kan benytte lovens standardfortrydelsesformular. Den finder du her

Forbehold for ændringer

Horsens HF & VUC forbeholder sig ret til at ændre og opdatere regler og betingelser, der gælder for køb på dette website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om, hvorvidt der er sket ændringer. Horsens HF & VUC forbeholder sig desuden ret til at ændre i holdenes oprettelse, herunder nedlæggelse grundet for få tilmeldinger, mødetidspunkter, undervisere, osv. Ved nedlæggelse af hold tilstræbes det at give et tilbud om optagelse på et andet hold. I modsat fald tilbagebetales det indbetalte beløb.

Videregivelse af oplysninger og persondata

På Horsens  HF & VUC administrerer vi undervisningen i et studieadministrativt system, som du også får adgang til. Her vil du kunne se dine karakterer, skema, lektier osv. Det er vigtigt, at du ved, at du med accept af disse betingelser også samtykker til at dit navn, adresse og telefonnummer må vises for andre kursister i vores studieadministrative system. Hvis du ønsker at hemmeligholde disse oplysninger, skal du meddele dette til din studievejleder.

Du kan læse hele skolens persondatapolitik her

Studieordensregler

Som kursist på Horsens HF & VUC har du pligt til selv at gøre dig bekendt med vores studieordensregler. Dem finder du her 


Tro og love

Ved tilmelding afgiver du på tro og love oplysninger om tidligere uddannelser og pensionsforhold. Såfremt der er fejl i de afgivne oplysninger, vil du blive efteropkrævet en yderligere deltagerbetaling.