Idræt, C

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

Centralt i faget idræt C står den fysiske aktivitet og træning. Men du skal også lære at redegøre for centrale begreber inden for idrættens discipliner og træning samt for livsstilens og den fysiske aktivitets betydning for sundheden.

Du vil opnå færdigheder inden for et bredt udsnit af idrætsfaglige discipliner som boldspil, bevægelse til musik og bevægelse samt klassiske og nye idrætter.


I undervisningen træner du din fysiske kapacitet og lærer om grundlæggende. Bl.a. skal du udarbejde og gennemføre et opvarmningsprogram og dit eget fysiske træningsprogram.

Undervisningen tilrettelægges i forløb og kobler teori og praksis.

Eksamen:

Der afholdes en afsluttende eksamen i faget, hvor eksaminanden kan trække tre ud af seks gennemførte idrætsdiscipliner. Eksaminationen inddrager endvidere elementer fra den teoretiske del af faget.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.

Det er derimod muligt at blive optaget på den 2 årige hf uddannelse, hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse. Her er det en god ide, at kontakte en studievejleder i forbindelse med tilmeldingen.