Kemi, C

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget Vis beskrivelser for online-undervisning


I faget kemi på C-niveau vil du få kendskab til grundlæggende naturvidenskabelige metoder og begreber inden for kemiens verden, lige som du vil lære at bruge det kemiske fagsprog.

Undervisningen tager udgangspunkt i et fagligt niveau, der svarer til niveauet fra grundskolen.

Du lærer at beskrive stoffers opbygning og simple kemiske reaktioner og at indhente og vurdere kemisk information fra forskellige kilder.

Du lærer også at udføre enkle kemiske beregninger og kemiske eksperimenter ved hjælp af simpelt laboratorieudstyr, lige som du lærer at beskrive og forklare forsøgsresultatet både mundtligt og skriftligt.

Du får bl.a. undervisning inden for emner som:
- Kemisk fagsprog, herunder kemiske formler og reaktionsskemaer
- Grundstoffernes periodesystem, herunder atomets opbygning
- Stofmængdeberegninger i relation til reaktionsskemaer, herunder stofmængdekoncentration
- Kemiske bindingstyper , tilstandsformer og blandbarhed
- Simple organiske og uorganiske molekylers opbygning, navngivning, egenskaber og anvendelse
- Ionforbindelsers opbygning, navngivning, egenskaber og anvendelse
- Fældnings-, simple redox- og syre-basereaktioner, herunder pH-begrebet

Undervisningen veksler mellem forskellige mundtlige og skriftlige arbejdsformer. En stor del af undervisningen foregår som selvstændigt eksperimentelt arbejde i laboratoriet.

It indgår som redskab i undervisningen.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ, at på fjernundervisning er deltagelse i laboratoriekurser obligatorisk.

Eksamen:
Eksamen består af en mundtlig prøve, der varer ca. 24 minutter, og der gives ca. 24 minutters forberedelsestid.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.

Det er derimod muligt at blive optaget på den 2 årige hf uddannelse, hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse. Her er det en god ide, at kontakte en studievejleder i forbindelse med tilmeldingen.