Matematik, Basis

Til Søgning
Pris: DKK 140,00

Om faget

I undervisningen vil du opleve, hvordan de matematiske begreber bliver brugt i mange forskellige hverdagssammenhænge. I undervisningen arbejder du med matematiske begreber som: Vores talsystem De 4 regningsarter: plus, minus, gange og dividere Brøker Procent Regning med enheder, fx km, g, cl, m3 Geometriske figurer It indgår i undervisningen og anvendes, hvor en problemstilling med fordel kan løses ved brug af it-værktøj. Eksamen: Der afholdes ikke prøve efter matematik, basis.

Adgangskrav

Studievejlederen på VUC kan oplyse dig om optagelseskravene for AVU-fag.
Alle ansøgere vurderes individuelt og på baggrund af dokumentation for tidligere skolegang og kurser.