Matematik, D

Til Søgning
Pris: DKK 130,00

Om faget

Matematik D sammen med Engelsk D og Dansk D svarer til en fuld 10. klasse. I Matematik D kommer du til at arbejde med anvendelse af matematik i en lang række f sammenhænge fra hverdags- og samfundsliv …Læs mere om faget.  
 
 
Eksamen
Mundtlig: 25 minutter med 25 minutters forberedelse. Der indgår en godkendt synopsis til eksamen.
Skriftlig: 4 timer.  


Se optagelseskrav.

Adgangskrav

Studievejlederen på VUC kan oplyse dig om optagelseskravene for AVU-fag.
Alle ansøgere vurderes individuelt og på baggrund af dokumentation for tidligere skolegang og kurser.