Matematik, G

Til Søgning
Pris: DKK 140,00

Om faget

Matematik G sammen med Engelsk G og Matematik G svarer til en fuld 9. klasse. Undervisningen vil især dreje sig om forståelse af matematiske begreber…Læs mere om faget.  
 
Eksamen
Kombineret mundtlig og skriftlig: 2 timer hvor der arbejdes og samtales med eksaminator og censor om opgaverne.
 
Se optagelseskrav.

Adgangskrav

Studievejlederen på VUC kan oplyse dig om optagelseskravene for AVU-fag.
Alle ansøgere vurderes individuelt og på baggrund af dokumentation for tidligere skolegang og kurser.