Matematik, C

Om faget

 Vælger du at læse matematik C som fjernundervisning, skal du være velfunderet i matematikken, samt have gode IT-kundskaber. 


Du skal desuden selv investere i programmet TI-Nspire. Din lærer vil orientere dig om hvilken version du skal købe.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.

Det er derimod muligt at blive optaget på den 2 årige hf uddannelse, hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse. Her er det en god ide, at kontakte en studievejleder i forbindelse med tilmeldingen.