Naturvidenskab, D

Til Søgning
Pris: DKK 130,00

Om faget

Naturvidenskab D-niveau er et valgfag som svarer til ét niveau over 10. Klasse.


I Naturvidenskab D bliver arbejdet med temaer fra biologi, kemi, geografi og fysik.

I faget får du bl.a. viden om:

  • DNA og gener
  • Genteknologi og etik
  • Radioaktivitet
  • Spildevand og grundvand
  • Kvælstofkredsløbet
  • Økosystemer

Eksamen
Mundtlig: 25 minutter på baggrund af godkendt materiale.

Adgangskrav

Studievejlederen på AVU kan oplyse dig om optagelseskravene for faget.
Generelt skal du have bestået faget på det underliggende niveau.
Alle ansøgere vurderes individuelt og på baggrund af dokumentation for tidligere skolegang og kurser.