Naturvidenskab, F

Til Søgning
Pris: DKK 140,00

Om faget

Dette fagniveau er et trin på vejen til Naturvidenskab på D-niveau.

I Naturvidenskab F bliver arbejdet med temaer fra biologi, kemi, geografi og fysik.

I faget får du bl.a. viden om:

  • Grundstoffer og molekyler
  • Næringsstoffer og energi i maden
  • Celler
  • DNA og gener
  • Evolution

Eksamen
Der er ikke eksamen i dette fagniveau, men faget afsluttes med to opgaver, som skal godkendes af læreren, inden man kan fortsætte på Naturvidenskab E.


 

Adgangskrav

Studievejlederen på AVU kan oplyse dig om optagelseskravene for faget.
Generelt skal du have bestået faget på det underliggende niveau.
Alle ansøgere vurderes individuelt og på baggrund af dokumentation for tidligere skolegang og kurser.